Angrerett

Angrerett og åpent kjøp

I henhold til angrerettloven har du som forbruker rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du mottok varene. Disse vilkårene gjelder både ved distansehandel og ved handel i våre butikker. Dersom du vil benytte deg av angreretten, må du gi selger beskjed så snart som mulig og senest innen den dagen fristen går ut. Vi vil anbefale at du benytter deg av vedlagte angreskjema som ble sendt med ordrebekreftelsen.

Angreretten skal gi deg mulighet til å undersøke varen forsiktig før du bestemmer om du vil beholde varen. Det kan bli nødvendig å åpne deler av innpakningen for å undersøke varens art, egenskaper og funksjon. Retten til å undersøke varen er begrenset og kan sammenlignes med den undersøkelsen du kan foreta hvis du kjøper varer i en butikk.

Dersom din bruk og undersøkelsen av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, er det mulig at du må betale kompensasjon til oss for at varen har mistet verdi. Du mister imidlertid ikke angreretten selv om du har gått utover undersøkelsesretten, eller begynt å bruke varen på vanlig måte så lenge du angrer innen angrefristen.

Du må selv bære kostnadene ved returen og du har ansvaret for at varen blir returnert med forsvarlig innpakning og emballasje. Du kan bli holdt ansvarlig for skade på varen ved uforsiktig eller uforsvarlig retur. Send gjerne varen i originalforpakning godt emballert. Det anbefales at du sender varen i retur med et registrert pakkeprodukt fra Posten i og med at du har bevisbyrden for at varen er sendt i retur.

Retur som sendes i oppkrav hentes ikke ut av oss. Husk å legge ved kjøpsbevis eller annen dokumentasjon på at varen er kjøpt hos oss. Oppgi også navn og adresse samt kontonummer for eventuell tilbakebetaling.

Send returen til:
Hvoslef AS
Rognersvingen 4
NO-7021 Trondheim

Tilbakebetaling

Ved tilbakebetaling av innbetalt beløp så skjer dette utelukkende til bankkontoer. Alle betalinger vil bli utbetalt 14 dager etter at du har sendt oss nødvendig informasjon (navn, adresse og kontonummer) og at vi har kontrollert din retur.