Promillemåler i Frankrike

Mens det stadig blir mer populært å ha en promillemåler for privat bruk her i Norge, så har det ingenting med det norske lovverket å gjøre. Det har det derimot i Frankrike, der det siden 2012 har vært et krav om at alle bilister skal ha en måler tilgjengelig i bilen for egentesting.

Derfor er det påbudt med promillemåler

Påbudet om promillemåler sier ingenting om at man er nødt til å teste seg selv før man kjører eller lignende, men det er rett og slett et steg i riktig retning i kampen mot kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Lovverket sier kun at du skal ha en måler tilgjengelig i bilen, og du kan også bli bedt om å bruke den hvis du blir stanset.

Følgelig har salget av målere eksplodert i Frankrike siden den nye loven ble innført. Det er uproblematisk å få kjøpt billige promillemålere stort sett over hele landet, og det selges på vanlige butikker og bensinstasjoner – også ved grenseoverganger. En typisk promillemåler i Frankrike koster mellom én til tre euro, og er følgelig forholdsvis rimelige.

Hva skjer hvis man ikke har promillemåler?

Kravet om at man skal ha en måler i bilen gjelder også for turister. Det betyr at du som har leiebil i Frankrike også er nødt til å skaffe deg en måler for egentesting. Husk at promillemåleren må være NF-merket for at den skal bli godkjent.

Blir du stanset uten en promillemåler i bilen, vil straffen være en bot på 11 euro. Med andre ord er det neppe noen krise, men hvorfor utfordre skjebnen?

Legg igjen en kommentar