Promillemåler eller promillekalkulator?

Har du noen gang lurt på hvor mye alkoholholdig drikke som skal til for å oppnå en viss promille, eller er du rett og slett usikker på om du har blitt edru nok til å kjøre bil dagen derpå? I praksis har man da to mulige verktøy for å finne ut hvilken promille man har – og det er å enten bruke en promillekalkulator eller en promillemåler.

Slik fungerer en promillekalkulator

En promillekalkulator er en forholdsvis enkel og lite nøyaktig løsning som gir en pekepinn på hvilken promille du har basert på den informasjonen du forer kalkulatoren med. Blant annet må du oppgi hvor mange enheter du har drukket med ulike alkoholstyrker (øl, vin, brennevin og så videre), i tillegg til vesentlig informasjon som kroppsvekt og tidsintervall for drikkingen.

Deretter vil kalkulatoren beregne hvor mye promille du har basert på informasjonen du har plottet inn kombinert med gjennomsnittlig forbrenning hos en person med din kroppsvekt. Dette er ikke like nøyaktig som resultatene fra en promillemåler.

Velg alltid en promillemåler

Svakhetene med en promillekalkulator er tydelige – for det første må du huske på nøyaktig hva du har drukket, samtidig som en slik beregning aldri vil bli helt nøyaktig. Derimot vil man med en promillemåler kunne få langt mer nøyaktige resultater, og det bare ved å blåse noen sekunder i enheten.

Faktisk tar det ikke mer enn 10-15 sekunder med en promillemåler før du enheten gir deg svaret du lurer på – hvor mye promille har du på det nåværende tidspunktet? Enklere kan det ikke bli!

Promillekalkulator versus promillemåler

Bør man bruke en promillemåler når man skal finne ut av ens egen promille, eller holder det å bruke en promillekalkulator? Eller bør man kanskje bruke begge deler? Ingen av disse to metodene kan gi en hundre prosent nøyaktig avlesning av din promille, men sammen vil de gi deg en ganske god pekepinn på hvor du ligger an.

Derfor bør du bruke både promillekalkulator og promillemåler

En promillekalkulator gjør en enkel utregning av hvilken promille du har på bestemte tidspunkter, basert på opplysninger som du selv fyller ut. Her må man blant annet vurdere kjønn, vekt, alder og hvor mange enheter som ble konsumert – og da i et spesifikt tidsrom. Kalkulatoren vil deretter kunne regne ut hvilken promille du har, basert på gjennomsnittlige opplysninger.

Du vil følgelig aldri få en nøyaktig promille ved bruk av en promillekalkulator, og derfor anbefaler vi også å bruke en promillemåler. Men heller ikke en promillemåler er hundre prosent nøyaktig, og er ment som en veiledning til hvor du ligger an. Derfor anbefaler vi at man bruker begge deler.

Dersom en promillekalkulator sier at du har blitt edru, og du får et resultat tilsvarende 0.0 i promille når du blåser i en promillemåler, så er du ganske sikkert kvitt alkoholen.

Ekstra trygghet med en promillemåler

Å ha en promillemåler liggende kan gjøre hverdagen tryggere både for deg selv, og de rundt deg. Det tar maksimalt 20 sekunder å finne sin egen promille, og det kan være meget lurt å utføre promilletester på seg selv før man skal kjøre bil dagen derpå. En promillemåler er en svært billig trygghet!